Kan du få billett for å bruke venstre kjørefelt?

Han venstre filpå motorveier, to kjørebaner og utenfor byer, er reservert for forbikjøringer, sammenslåing og omkjøringer. Bruken av dette kjørefeltet, slik det fremgår av den generelle trafikkforskriften i dens artikkel 31, bør bare gjøres når «trafikken eller veien gjør det tilrådelig», og alltid når «fremdriften til et annet kjøretøy som følger ikke er hindret». derimot Kan du få billett for å bruke venstre kjørefelt?

Kjør i venstre kjørefelt, ut av byen, ikke alltid tillatt fordi denne banen er designet for lette trafikken. Det vil si at den brukes til å kjøre forbi kjøretøy som kjører i lavere hastighet, for å lette innbyggingen av kjøretøy som kommer inn på veien fra høyre side eller for å ta omveier plassert på venstre side. det er derfor ja kjøring i venstre kjørefelt kan bøtelegges. Hvis det kjøres over lengre tid og kontinuerlig, og uten at vilkårene for bruk er oppfylt, er det det sanksjonert med en bot på 200 euro fordi det vurderes at trafikken blir hindret.

bruk venstre kjørefelt riksvei 2

Boten for å bruke venstre kjørefelt på motorveien når det ikke samsvarer

Bruken av kjørefelt er regulert av den generelle trafikkforskriften. I sin artikkel 31 sørger for at sjåfører utenfor byen og på veier med mer enn ett kjørefelt reservert for én kjøreretning, sirkulere normalt gjennom den som ligger lengst til høyre. Det er imidlertid kvalifisert i denne teksten at resten av banene i den retningen kan benyttes når trafikkforholdene eller veien gjør det tilrådelig. Dette for å lette omkjøringer eller tillegg og for å kjøre forbi langsommere kjøretøy.

På den annen side, i denne samme artikkelen er det spesifisert at resten av banene skal brukes med betingelsen om ikke å hindre marsjen av et annet kjøretøy som følger etter oss. Derfor, når misbruke venstre kjørefelt kan brukes på sjåføren bot på 200 euro. Og dette er noe som fremfor alt overvåkes med dronene til DGT og med det velkjente Pegasus-helikopteret. Dessverre har ikke Trafikkdirektoratet automatiserte midler for å sikre at sjåfører ikke misbruker venstre kjørefelt.

bruk venstre kjørefelt

Men det er ikke bare én greit for å bruke venstre kjørefelt når det ikke er forfall. I samme generelle trafikkforskrift, men i artikkel 32, er det også fastsatt at Midtre felt brukes likt bare for å komme videre. I denne andre artikkelen, som refererer til bruk av kjørefelt, er det gitt nøyaktig de samme betingelsene for bruk av det sentrale kjørefeltet når veien har tre eller flere kjørefelt.

Det vi kan trekke ut av alt dette er at ja, venstre kjørefelt kan brukes. men vi må kjør helt til høyre når det er mulig, og bruk kun følgende for å avansere eller lette tillegg og omkjøringer for andre trafikanter. Man må fremfor alt passe på å ikke være til hinder og til ikke hindre trafikken når av og til resten av banene brukes.

Leave a Comment