Slik unngår du at bilens partikkelfilter tetter seg

De partikkelfilter holder på faste partikler fra eksossystemet som når det når temperaturer på mer enn 400ºCgår inn i det som kalles prosessen med regenerering. gjennom pyrolyse, fjern disse partiklene. Men hvis de ideelle forholdene for regenerering ikke nås, kan partikkelfilteret bli tilstoppet. La oss se hvordan forhindre at partikkelfilteret tetter seg av bilen.

De partikkelfilter har en sensor som automatisk oppdager når oppbygging av partikler er nødvendig for å gjennomføre regenerering. Denne regenereringen er en prosess der partikkelfilteret det blir varmt over 400 ºC og, på grunn av selve temperaturen, gjennom pyrolyse, brenner partiklene. Partikkelfilteret er tilstoppet når det ikke kan regenerere og pyrolysere de akkumulerte partiklene. Derfor, for forhindre tilstopping det er viktig å vite hvordan det fungerer og på denne måten gjøre det lettere for kan bli varm nok til å fjerne forkullet.

dieselpartikkelfilter 1

Så du kan forhindre at bilens partikkelfilter tetter seg

De partikkelfilter det blir tett pga ikke kjøre lenge nok slik at mekanikken kan nå den optimale temperaturen, fordi hastigheten ikke er høy nok eller fordi en eller annen sensor til mekanikken ikke er i riktig stand. Så for å forhindre at det tetter seg, må du sirkulere lenge nok slik at motoren kan nå sin optimale driftstemperatur og dessuten, når nevnte temperatur er nådd, må motoren opprettholdes mellom 2000 og 3000 rpm.

Hvis vi gjør dette, vil filteret ha lettere for å nå regenereringstemperatur, mens høyere rpm vil føre til varmere avgasser. Det er nødvendig å unngå å kjøre på lave turtall og trykke hardt på gasspedalen. Hvis vi gjør dette, sender vi deg overflødig drivstoff som ikke vil brenne ordentlig fordi det vil mangle nødvendig luft. Hvis vi gjør dette, mer enn å bidra til å fjerne karbonet og forhindre tilstopping, er det vi vil gjøre å legge til rette for en større akkumulering av karbon.

Det er nødvendig å unngå å kjøre med langt gir, lav hastighet og lavt turtall. Det anbefales det mest hver 200. kilometeromtrent, la oss kjøre på veien kontinuerlig ca 20 minutter mellom 60 og 120 km/tmed konstant hastighet og holder motoren innenfor et område på mellom 2000 og 3000 rpm. På den annen side må du også passe på å ikke slå av bilmotoren under regenereringen av partikkelfilteret, noe som indikeres med en spesifikk indikator på dashbordet i de fleste biler som har denne komponenten.

Leave a Comment